[ ENGLISH || VIETNAMESE ]
:: GIỚI THIỆU
Lịch sử hình thành
Hoạt động
Mục tiêu hoạt động
Sơ đồ tổ chức
 
:: DANH MỤC SẢN PHẨM
Mì vắt các loại
Nui các loại
Bún tươi
Bún khô
Bánh tráng
Món ăn gợi ý
 
:: CỔ ĐÔNG
Quan hệ cổ đông
 
:: TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
 
 GIỚI THIỆU
Sơ đồ tổ chức
 

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp 2005, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty. Điều lệ Công ty bản sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/09/2006 là cơ sở chi phối mọi hoạt động của Công ty.
 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | CÁO BẠCH | SẢN PHẨM | TIN TỨC | HỎI ĐÁP | LIÊN HỆ
 
Phát triển bởi Vipcom