[ ENGLISH || VIETNAMESE ]
:: TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tin tức Công Ty
Các tin tức khác
Tin chứng khóan (SAF)
 
:: DANH MỤC SẢN PHẨM
Mì vắt các loại
Nui các loại
Bún tươi
Bún khô
Bánh tráng
Món ăn gợi ý
 
:: CỔ ĐÔNG
Quan hệ cổ đông
 
:: TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
 
 TIN TỨC - SỰ KIỆN

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(27/03/2020 03:20 pm)


 1. Danh mục tài liệu xem...
 2. Chương trình Đại Hội xem...
 3. Quy chế làm việc tại Đại Hội xem...
 4. Báo cáo HĐQT năm 2019 & Phương hướng năm 2020 xem...
 5. Báo cáo BKS năm 2019 & Phương hướng năm 2020 xem...
 6. Tờ trình "Phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020" xem...
 7. Tờ trình "Tiền lương,thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020" xem...
 8. Tờ trình "Phương án phát hành CP trả cổ tức và tăng vốn" xem..
 9. Tờ trình "Chọn Công ty Kiểm toán năm 2020" xem...
 10. Tờ trình "Trích từ thiện năm 2020" xem...
 11. Dự thảo "Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020" xem...
 12. Thẻ biểu quyết xem...
 13. Phiếu biểu quyết xem...
 14. Giấy ủy quyền xem...:: Tin tức Công Ty

:: Các tin tức khác
ĐIỀU LỆ CÔNG TY
06/06/2016 10:58 am

Vui lòng xem tại đây...
Chứng thư thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp năm 2011
17/11/2011 11:08 am

Chứng thư thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp năm 2011 do Trung tâm Khoa học Thẩm định tín nhiệm Doanh nghiệp cấp

:: Tin chứng khóan (SAF)
Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành
23/06/2014 02:41 pm

Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung
04/09/2010 01:56 pm

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung


 
 
 
 
 
 
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | CÁO BẠCH | SẢN PHẨM | TIN TỨC | HỎI ĐÁP | LIÊN HỆ
 
Phát triển bởi Vipcom