[ ENGLISH || VIETNAMESE ]
:: TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tin tức Công Ty
Các tin tức khác
Tin chứng khóan (SAF)
 
:: DANH MỤC SẢN PHẨM
Mì vắt các loại
Nui các loại
Bún tươi
Bún khô
Bánh tráng
Món ăn gợi ý
 
:: TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
 
 TIN TỨC - SỰ KIỆN

CÔNG BỐ THÔNG TIN (V/v: thay đồi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017)
(25/03/2017 03:47 pm)


Vui lòng xem tại đây...


:: Tin tức Công Ty
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
24/03/2017 09:10 pm

1. Thông báo mời tham dự Đại Hội xem...
2. Chương trình Đại Hội xem...
3. Dự thảo quy chế làm việc tại Đại Hội xem...
4. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị xem...
5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát xem...
6. Các tờ trình tại Đại Hội xem...
7. Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội xem...
8. Phiếu biểu quyết download...
9. Giấy ủy quyền tham dự Đại Hội download...

:: Các tin tức khác
ĐIỀU LỆ CÔNG TY
06/06/2016 10:58 am

Vui lòng xem tại đây...
Chứng thư thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp năm 2011
17/11/2011 11:08 am

Chứng thư thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp năm 2011 do Trung tâm Khoa học Thẩm định tín nhiệm Doanh nghiệp cấp

:: Tin chứng khóan (SAF)
Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành
23/06/2014 02:41 pm

Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung
04/09/2010 01:56 pm

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung


 
 
 
 
 
 
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | CÁO BẠCH | SẢN PHẨM | TIN TỨC | HỎI ĐÁP | LIÊN HỆ
 
Phát triển bởi Vipcom