[ ENGLISH || VIETNAMESE ]
:: TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tin tức Công Ty
Các tin tức khác
Tin chứng khóan (SAF)
 
:: DANH MỤC SẢN PHẨM
Mì vắt các loại
Nui các loại
Bún tươi
Bún khô
Bánh tráng
Món ăn gợi ý
 
:: TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
 
 TIN TỨC - SỰ KIỆN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
(31/07/2017 05:17 pm)


Vui lòng xem tại đây...

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
08/04/2017 01:40 pm
Vui lòng xem tại đây...
CÔNG BỐ THÔNG TIN (V/v: thay đồi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017)
25/03/2017 03:47 pm
Vui lòng xem tại đây...
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
24/03/2017 09:10 pm
1. Thông báo mời tham dự Đại Hội xem...
2. Chương trình Đại Hội xem...
3. Dự thảo quy chế làm việc tại Đại Hội xem...
4. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị xem...
5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát xem...
6. Các tờ trình tại Đại Hội xem...
7. Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội xem...
8. Phiếu biểu quyết download...
9. Giấy ủy quyền tham dự Đại Hội download...
THÔNG BÁO (V/v: Chấm dứt hoạt động Chi Nhánh Công ty)
23/02/2017 01:08 pm
Vui lòng xem tại đây...
THÔNG BÁO (V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc)
20/02/2017 02:58 pm
Vui lòng xem tại đây...
Trang: «  1, 2, 3, 4 ... 44, 45, 46  » 
 
 
 
 
 
 
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | CÁO BẠCH | SẢN PHẨM | TIN TỨC | HỎI ĐÁP | LIÊN HỆ
 
Phát triển bởi Vipcom