[ ENGLISH || VIETNAMESE ]
:: TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tin tức Công Ty
Các tin tức khác
Tin chứng khóan (SAF)
 
:: DANH MỤC SẢN PHẨM
Mì vắt các loại
Nui các loại
Bún tươi
Bún khô
Bánh tráng
Món ăn gợi ý
 
:: CỔ ĐÔNG
Quan hệ cổ đông
 
:: TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
 
 TIN TỨC - SỰ KIỆN

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(27/03/2020 03:20 pm)


 1. Danh mục tài liệu xem...
 2. Chương trình Đại Hội xem...
 3. Quy chế làm việc tại Đại Hội xem...
 4. Báo cáo HĐQT năm 2019 & Phương hướng năm 2020 xem...
 5. Báo cáo BKS năm 2019 & Phương hướng năm 2020 xem...
 6. Tờ trình "Phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020" xem...
 7. Tờ trình "Tiền lương,thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020" xem...
 8. Tờ trình "Phương án phát hành CP trả cổ tức và tăng vốn" xem..
 9. Tờ trình "Chọn Công ty Kiểm toán năm 2020" xem...
 10. Tờ trình "Trích từ thiện năm 2020" xem...
 11. Dự thảo "Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020" xem...
 12. Thẻ biểu quyết xem...
 13. Phiếu biểu quyết xem...
 14. Giấy ủy quyền xem...


THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
24/03/2020 05:27 pm
Vui lòng xem tại đây...
THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)
24/02/2020 02:52 pm
Vui lòng xem tại đây...
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
05/02/2020 05:10 pm
Vui lòng xem tại đây...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019
20/01/2020 04:35 pm
Vui lòng xem tại đây...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 (Đã được kiểm toán)
20/01/2020 10:30 am
Vui lòng xem tại đây...
Trang: 1, 2, 3 ... 55, 56, 57  » 
 
 
 
 
 
 
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | CÁO BẠCH | SẢN PHẨM | TIN TỨC | HỎI ĐÁP | LIÊN HỆ
 
Phát triển bởi Vipcom