[ ENGLISH || VIETNAMESE ]
:: TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tin tức Công Ty
Các tin tức khác
Tin chứng khóan (SAF)
 
:: DANH MỤC SẢN PHẨM
Mì vắt các loại
Nui các loại
Bún tươi
Bún khô
Bánh tráng
Món ăn gợi ý
 
:: TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
 
 TIN TỨC - SỰ KIỆN

CÔNG BỐ TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(11/09/2018 01:44 pm)


Vui lòng xem tại đây...

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
24/03/2018 08:40 am
Vui lòng xem tại đây...
THÔNG BÁO "Về việc: Bầu cử HĐQT và BKS (NK 2018-2022)"
24/03/2018 08:37 am
Vui lòng xem tại đây...
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
23/03/2018 07:13 pm
 1. Chương trình Đại Hội xem...
 2. Quy chế làm việc tại Đại Hội xem...
 3. Báo cáo HĐQT năm 2017 xem...
 4. Báo cáo HĐQT (NK 2013-2017) xem...
 5. Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán xem...
 6. Báo cáo BKS năm 2017 xem...
 7. Báo cáo BKS (NK 2013-2017) xem...
 8. Tờ trình "Phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch năm 2018" xem...
 9. Tờ trình "Tiền lương,thù lao HĐQT,BKS,thư ký năm 2018" xem...
 10. Tờ trình "Chọn Công ty Kiểm toán năm 2018" xem...
 11. Tờ trình "Trích từ thiện năm 2018" xem...
 12. Tờ trình "Sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty" xem...
 13. Dự thảo "Điều lệ Công ty năm 2018" xem...
 14. Dự thảo "Quy chế nội bộ về quản trị Công ty" xem...
 15. Thẻ biểu quyết xem...
 16. Phiếu biểu quyết xem...
 17. Quy chế "Bầu cử ứng cử HĐQT,BKS (NK 2018-2022)" xem...
 18. Tờ trình "Danh sách ứng cử viên HĐQT,BKS (NK 2018-2022)" xem...
 19. Dự thảo "Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018" xem...
 20. Các biểu mẫu download...
THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)
22/02/2018 10:46 am
Vui lòng xem tại đây...
THÔNG BÁO (Quyết định chấm đứt Hợp đồng lao động chức danh Phó Tổng Giám đốc)
14/02/2018 12:43 pm
Vui lòng xem tại đây...
Trang: «  1, 2, 3, 4 ... 48, 49, 50  » 
 
 
 
 
 
 
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | CÁO BẠCH | SẢN PHẨM | TIN TỨC | HỎI ĐÁP | LIÊN HỆ
 
Phát triển bởi Vipcom