[ ENGLISH || VIETNAMESE ]
:: TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tin tức Công Ty
Các tin tức khác
Tin chứng khóan (SAF)
 
:: DANH MỤC SẢN PHẨM
Mì vắt các loại
Nui các loại
Bún tươi
Bún khô
Bánh tráng
Món ăn gợi ý
 
:: CỔ ĐÔNG
Quan hệ cổ đông
 
:: TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
 
 TIN TỨC - SỰ KIỆN
 
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
23/03/2018 07:13 pm

 1. Chương trình Đại Hội xem...
 2. Quy chế làm việc tại Đại Hội xem...
 3. Báo cáo HĐQT năm 2017 xem...
 4. Báo cáo HĐQT (NK 2013-2017) xem...
 5. Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán xem...
 6. Báo cáo BKS năm 2017 xem...
 7. Báo cáo BKS (NK 2013-2017) xem...
 8. Tờ trình "Phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch năm 2018" xem...
 9. Tờ trình "Tiền lương,thù lao HĐQT,BKS,thư ký năm 2018" xem...
 10. Tờ trình "Chọn Công ty Kiểm toán năm 2018" xem...
 11. Tờ trình "Trích từ thiện năm 2018" xem...
 12. Tờ trình "Sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty" xem...
 13. Dự thảo "Điều lệ Công ty năm 2018" xem...
 14. Dự thảo "Quy chế nội bộ về quản trị Công ty" xem...
 15. Thẻ biểu quyết xem...
 16. Phiếu biểu quyết xem...
 17. Quy chế "Bầu cử ứng cử HĐQT,BKS (NK 2018-2022)" xem...
 18. Tờ trình "Danh sách ứng cử viên HĐQT,BKS (NK 2018-2022)" xem...
 19. Dự thảo "Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018" xem...
 20. Các biểu mẫu download...[ Bản in ]   [ Gửi bạn bè ]

.:: Các tin khác:

 » THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018) (22/02/2018)
 » THÔNG BÁO (Quyết định chấm đứt Hợp đồng lao động chức danh Phó Tổng Giám đốc) (14/02/2018)
 » BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (08/02/2018)
 » BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017 (24/01/2018)
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 (19/01/2018)
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 & NĂM 2017 (19/01/2018)
 » THÔNG BÁO (V/v: Thanh lý tài sản 1 lò hơi đốt than) (28/11/2017)
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 & 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 (18/10/2017)
 » THÔNG BÁO ĐẤU THẦU (Cung cấp và lắp đặt thiết bị lò hơi 8 tấn hơi/giờ) (13/09/2017)
 » BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 (31/07/2017)


 
 
 
 
 
 
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | CÁO BẠCH | SẢN PHẨM | TIN TỨC | HỎI ĐÁP | LIÊN HỆ
 
Phát triển bởi Vipcom