[ ENGLISH || VIETNAMESE ]
:: TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tin tức Công Ty
Các tin tức khác
Tin chứng khóan (SAF)
 
:: DANH MỤC SẢN PHẨM
Mì vắt các loại
Nui các loại
Bún tươi
Bún khô
Bánh tráng
Món ăn gợi ý
 
:: CỔ ĐÔNG
Quan hệ cổ đông
 
:: TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
 
 TIN TỨC - SỰ KIỆN
 
BIÊN BẢN và NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
07/04/2018 07:02 pm

  1. Biên bản  xem...
  2. Nghị quyết xem...[ Bản in ]   [ Gửi bạn bè ]

.:: Các tin khác:

 » THÔNG BÁO (Về việc: Không đóng dấu trên Hóa đơn) (30/03/2018)
 » THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (24/03/2018)
 » THÔNG BÁO "Về việc: Bầu cử HĐQT và BKS (NK 2018-2022)" (24/03/2018)
 » TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (23/03/2018)
 » THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018) (22/02/2018)
 » THÔNG BÁO (Quyết định chấm đứt Hợp đồng lao động chức danh Phó Tổng Giám đốc) (14/02/2018)
 » BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (08/02/2018)
 » BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017 (24/01/2018)
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 (19/01/2018)
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 & NĂM 2017 (19/01/2018)


 
 
 
 
 
 
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | CÁO BẠCH | SẢN PHẨM | TIN TỨC | HỎI ĐÁP | LIÊN HỆ
 
Phát triển bởi Vipcom