[ ENGLISH || VIETNAMESE ]
:: TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tin tức Công Ty
Các tin tức khác
Tin chứng khóan (SAF)
 
:: DANH MỤC SẢN PHẨM
Mì vắt các loại
Nui các loại
Bún tươi
Bún khô
Bánh tráng
Món ăn gợi ý
 
:: CỔ ĐÔNG
Quan hệ cổ đông
 
:: TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
 
 TIN TỨC - SỰ KIỆN
 
NGHỊ QUYẾT & ĐIỀU LỆ (V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty)
25/09/2018 03:43 pm

1. Nghị quyết  xem...
2. Điều lệ  xem...[ Bản in ]   [ Gửi bạn bè ]

.:: Các tin khác:

 » CÔNG BỐ TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (11/09/2018)
 » THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán) (09/08/2018)
 » THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) (03/08/2018)
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2018 (Đã soát xét) (20/07/2018)
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2018 (20/07/2018)
 » BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (19/07/2018)
 » HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 (26/04/2018)
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2018 (17/04/2018)
 » THÔNG BÁO (Chi trả cổ tức năm 2017) (09/04/2018)
 » BIÊN BẢN và NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (07/04/2018)


 
 
 
 
 
 
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | CÁO BẠCH | SẢN PHẨM | TIN TỨC | HỎI ĐÁP | LIÊN HỆ
 
Phát triển bởi Vipcom