[ ENGLISH || VIETNAMESE ]
:: TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tin tức Công Ty
Các tin tức khác
Tin chứng khóan (SAF)
 
:: DANH MỤC SẢN PHẨM
Mì vắt các loại
Nui các loại
Bún tươi
Bún khô
Bánh tráng
Món ăn gợi ý
 
:: CỔ ĐÔNG
Quan hệ cổ đông
 
:: TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
 
 TIN TỨC - SỰ KIỆN
 
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
23/03/2019 11:12 am

 1. Chương trình Đại Hội  xem...
 2. Quy chế làm việc tại Đại Hội  xem...
 3. Báo cáo HĐQT năm 2018 & Phương hướng năm 2019  xem...
 4. Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2018  xem...
 5. Báo cáo BKS năm 2018 & Phương hướng năm 2019  xem...
 6. Tờ trình "Phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019"  xem...
 7. Tờ trình "Tiền lương,thù lao HĐQT,BKS,thư ký năm 2019"  xem...
 8. Tờ trình "Chọn Công ty Kiểm toán năm 2019"  xem...
 9. Tờ trình "Trích từ thiện năm 2019"  xem...
 10. Quy chế bầu cử bổ sung "Thành viên HĐQT NK 2018-2022"  xem...
 11. Dự thảo "Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019"  xem...
 12. Thẻ biểu quyết   xem...
 13. Phiếu biểu quyết  xem...
 14. Các biểu mẫu  download...[ Bản in ]   [ Gửi bạn bè ]

.:: Các tin khác:

 » NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY (18/03/2019)
 » THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019) (18/02/2019)
 » BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (01/02/2019)
 » BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018 (29/01/2019)
 » DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚ, CỔ ĐÔNG LỚN (29/01/2019)
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 (Đã kiểm toán) (24/01/2019)
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018 (18/01/2019)
 » THÔNG BÁO (Về việc: Không đóng dấu trên Hóa đơn) (06/11/2018)
 » THÔNG BÁO (V/v: Thay đổi người công bố thông tin) (22/10/2018)
 » THÔNG BÁO (V/v: Thanh lý tài sản lò hơi đốt than) (16/10/2018)


 
 
 
 
 
 
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | CÁO BẠCH | SẢN PHẨM | TIN TỨC | HỎI ĐÁP | LIÊN HỆ
 
Phát triển bởi Vipcom