[ ENGLISH || VIETNAMESE ]
:: TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tin tức Công Ty
Các tin tức khác
Tin chứng khóan (SAF)
 
:: DANH MỤC SẢN PHẨM
Mì vắt các loại
Nui các loại
Bún tươi
Bún khô
Bánh tráng
Món ăn gợi ý
 
:: CỔ ĐÔNG
Quan hệ cổ đông
 
:: TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
 
 TIN TỨC - SỰ KIỆN
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (Đã được soát xét)
18/07/2019 06:25 pm

Vui lòng xem tại đây...[ Bản in ]   [ Gửi bạn bè ]

.:: Các tin khác:

 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2019 (18/07/2019)
 » HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH (24/05/2019)
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1 NĂM 2019 (17/04/2019)
 » THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NK IV (2018-2022) (13/04/2019)
 » NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (13/04/2019)
 » DANH SÁCH ỨNG VIÊN ỨNG CỬ VỊ TRÍ TV HĐQT NK IV (2018-2022) (01/04/2019)
 » THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (23/03/2019)
 » THÔNG BÁO (V/v: Bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2022) (23/03/2019)
 » TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (23/03/2019)
 » NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY (18/03/2019)


 
 
 
 
 
 
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | CÁO BẠCH | SẢN PHẨM | TIN TỨC | HỎI ĐÁP | LIÊN HỆ
 
Phát triển bởi Vipcom