[ ENGLISH || VIETNAMESE ]
:: TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tin tức Công Ty
Các tin tức khác
Tin chứng khóan (SAF)
 
:: DANH MỤC SẢN PHẨM
Mì vắt các loại
Nui các loại
Bún tươi
Bún khô
Bánh tráng
Món ăn gợi ý
 
:: CỔ ĐÔNG
Quan hệ cổ đông
 
:: TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
 
 TIN TỨC - SỰ KIỆN
 
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
27/03/2020 03:20 pm

 1. Danh mục tài liệu  xem...
 2. Chương trình Đại Hội  xem...
 3. Quy chế làm việc tại Đại Hội  xem...
 4. Báo cáo HĐQT năm 2019 & Phương hướng năm 2020  xem...
 5. Báo cáo BKS năm 2019 & Phương hướng năm 2020  xem...
 6. Tờ trình "Phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020"  xem...
 7. Tờ trình "Tiền lương,thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020"  xem...
 8. Tờ trình "Phương án phát hành CP trả cổ tức và tăng vốn"  xem..
 9. Tờ trình "Chọn Công ty Kiểm toán năm 2020"  xem...
 10. Tờ trình "Trích từ thiện năm 2020"  xem...
 11. Dự thảo "Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020"  xem...
 12. Thẻ biểu quyết  xem...
 13. Phiếu biểu quyết  xem...
 14. Giấy ủy quyền  xem...
[ Bản in ]   [ Gửi bạn bè ]

.:: Các tin khác:

 » THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (24/03/2020)
 » THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020) (24/02/2020)
 » BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (05/02/2020)
 » BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019 (20/01/2020)
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 (Đã được kiểm toán) (20/01/2020)
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 & NĂM 2019 (16/01/2020)
 » QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN (09/11/2019)
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 & 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (14/10/2019)
 » BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (22/07/2019)
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (Đã được soát xét) (18/07/2019)


 
 
 
 
 
 
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | CÁO BẠCH | SẢN PHẨM | TIN TỨC | HỎI ĐÁP | LIÊN HỆ
 
Phát triển bởi Vipcom