[ ENGLISH || VIETNAMESE ]
:: TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tin tức Công Ty
Các tin tức khác
Tin chứng khóan (SAF)
 
:: DANH MỤC SẢN PHẨM
Mì vắt các loại
Nui các loại
Bún tươi
Bún khô
Bánh tráng
Món ăn gợi ý
 
:: CỔ ĐÔNG
Quan hệ cổ đông
 
:: TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
 
 TIN TỨC - SỰ KIỆN
 
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
11/04/2020 08:23 am

Vui lòng xem tại đây...[ Bản in ]   [ Gửi bạn bè ]

.:: Các tin khác:

 » TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (27/03/2020)
 » THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (24/03/2020)
 » THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020) (24/02/2020)
 » BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (05/02/2020)
 » BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019 (20/01/2020)
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 (Đã được kiểm toán) (20/01/2020)
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 & NĂM 2019 (16/01/2020)
 » QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN (09/11/2019)
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 & 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (14/10/2019)
 » BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (22/07/2019)


 
 
 
 
 
 
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | CÁO BẠCH | SẢN PHẨM | TIN TỨC | HỎI ĐÁP | LIÊN HỆ
 
Phát triển bởi Vipcom