[ ENGLISH || VIETNAMESE ]
:: TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tin tức Công Ty
Các tin tức khác
Tin chứng khóan (SAF)
 
:: DANH MỤC SẢN PHẨM
Mì vắt các loại
Nui các loại
Bún tươi
Bún khô
Bánh tráng
Món ăn gợi ý
 
:: CỔ ĐÔNG
Quan hệ cổ đông
 
:: TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
 
 TIN TỨC - SỰ KIỆN
 
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN THỜI ĐIỂM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
20/07/2021 09:29 am

Vui lòng xem tại đây...[ Bản in ]   [ Gửi bạn bè ]

.:: Các tin khác:

 » BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2021 (20/07/2021)
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 (Đã được soát xét) (17/07/2021)
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2021 (15/07/2021)
 » THÔNG BÁO (V/v: Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2021) (18/05/2021)
 » ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2021 (13/04/2021)
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2021 (13/04/2021)
 » THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền) (12/04/2021)
 » BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (10/04/2021)
 » CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG (V/v: Từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS Công ty) (18/03/2021)
 » THƯ MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (18/03/2021)


 
 
 
 
 
 
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | CÁO BẠCH | SẢN PHẨM | TIN TỨC | HỎI ĐÁP | LIÊN HỆ
 
Phát triển bởi Vipcom