[ ENGLISH || VIETNAMESE ]
:: TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tin tức Công Ty
Các tin tức khác
Tin chứng khóan (SAF)
 
:: DANH MỤC SẢN PHẨM
Mì vắt các loại
Nui các loại
Bún tươi
Bún khô
Bánh tráng
Món ăn gợi ý
 
:: CỔ ĐÔNG
Quan hệ cổ đông
 
:: TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
 
 TIN TỨC - SỰ KIỆN
 
Tình hình tài chính công ty
15/10/2008 02:17 pm

          TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY SAFOCO

Chỉ tiêu

9 tháng 2008

 

9 tháng 2007

 
1.1 Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn        
-TSCĐ và đầu tư dài hạn/Tổng tài sản

19.883.127.221

24,61

15.345.623.311

23,78

 

80.804.674.244

 

64.521.274.590

 
-TSLĐ & đầu tư ngắn hạn/Tổng số TS

60.921.197.023

75,39

49.175.642.279

76,22

 

80.804.674.244

 

64.521.274.590

 
1.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn(%)        
-Nợ phải trả /tổng nguồn vốn

35.176.115.613

43,53

23.266.057.897

36,06

 

80.804.674.244

 

64.521.274.590

 
-Nguồn vốn CSH/tổng nguồn vốn

45.628.558.631

56,47

41.255.216.693

63,94

 

80.804.674.244

 

64.521.274.590

 
2.Khả năng thanh toán(lần)        
2.1Khả năng TT hiện hành

80.804.674.244

2,32

64.521.274.590

2,77

 

34.794.150.335

 

23.266.057.897

 
2.2Khả năng TT nợ ngắn hạn

60.921.197.023

1,75

49.175.642.279

2,14

 

34.794.150.335

 

22.931.085.758

 
2.3Khả năng TT nhanh

36.491.808.497

1,05

28.942.030.596

1,26

(Hàng TK=24.429.388.526)

34.794.150.335

 

22.931.085.758

 
3.Tỷ suất sinh lời        
3.1 Tỷ suất LN trên DT(%)        
-Tỷ suất LN trước thuế DT

10.926.748.003

3,39

8.109.931.756

3,12

 

322.629.262.404

 

259.902.060.522

 
-Tỷ suất LN sau thuế DT

9.397.003.283

2,91

6.974.541.310

2,68

 

322.629.262.404

 

259.902.060.522

 
3.2 Tỷ suất LN trên tổng TS(%)        
-Tỷ suất LN trước thuế trên tổng TS

10.926.748.003

13,52

8.109.931.756

12,57

 

80.804.674.244

 

64.521.274.590

 
-Tỷ suất LN sau thuế trên tổng TS

9.397.003.283

11,63

6.974.541.310

10,81

 

80.804.674.244

 

64.521.274.590

 
3.3 Tỷ suất LN sau thuế trên nguồn vốn

9.397.003.283

20,15

6.974.541.310

16,91

chủ sở hữu

46.628.558.631

 

41.255.216.693

 
         
 

34.794.150.335

Thuyết minh: Báo cáo 9 tháng năm 2007 có thay đổi vế lợi nhuận sau thuế là do Công Ty Safoco
điều chỉnh về thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN theo công văn hướng dẫn của cục thuế TP.Hồ Chí Minh
số 1165/CT-TTHT ngày 19/2/2008 và 4972/CT-TTHT ngày 6/5/2008
*CV 1165/CT-TTHT :thuế TNDN miễn giảm 28% năm 2005-2006-2007-2008 và giảm 50% thuế suất 28% năm 2009
*Nhưng CV 4972/CT-TTHT :thuế   TNDN chỉ cho phép miễn giảm 28% năm 2005-2006 và giảm   50% thuế suất 28%  
vào các năm   2007-2008 -2009-2010-2011
* Ngày 25/9/2005 đơn vị đã nộp thuế TNDN 2007 theo công văn của cục thuế TP.Hồ Chí Minh
Vậy thông báo để các nhà đầu tư được rõ.[ Bản in ]   [ Gửi bạn bè ]

.:: Các tin khác:

 » Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (15/10/2008)
 » Báo cáo kết quả SXKD quý 3-2008 (15/10/2008)
 » Báo cáo tài chánh Quý 3-2008 (15/10/2008)
 » Báo cáo Quyết toán Quý 2/2008 (15/07/2008)
 » Báo cáo kết quả SXKD Quý I/2008 (17/04/2008)
 » Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2007 (16/04/2008)
 » Thông báo chi trả cổ tức năm 2007 (16/04/2008)
 » Điều lệ mới sửa đổi của công ty Safoco (23/03/2008)
 » Báo cáo thẩm định tài chính (23/03/2008)
 » Tờ trình Đại hội cổ đông (23/03/2008)


 
 
 
 
 
 
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | CÁO BẠCH | SẢN PHẨM | TIN TỨC | HỎI ĐÁP | LIÊN HỆ
 
Phát triển bởi Vipcom